Momentous Apps

Momentous Apps - When your app really matters!

Privacy verklaring

De bescherming van je privacy hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij houden ons dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruikt en met welk doel. Met wij/ons wordt Momentous Apps bedoeld.
Momentous Apps ontwikkelt apps, waarbij per app een aparte privacy verklaring is opgesteld. Zie ook de websites www.kanjerkettingapp.nl en www.enneagrampro.nl.
De privacy verklaring die je nu leest is alleen van toepassing op de website van Momentous Apps.

Gebruik van persoonsgegevens

Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier dat op de website van Momentous Apps staat. De persoonsgegevens die je hiervoor zelf verstrekt aan Momentous Apps worden alleen gebruikt om eventuele vragen die je hebt te kunnen beantwoorden. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Momentous Apps verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Momentous Apps bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier dat op de website van Momentous Apps staat. De gegevens die je ons middels het contactformulier toestuurt blijven bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van je vraag.

Statistieken

Op de website van Momentous Apps worden statistieken bijgehouden over welke pagina’s bezocht worden, en hoe vaak. Deze informatie is niet tot individuele personen te herleiden. Deze webstatistieken kunnen gebruikt worden om de werking van deze website te optimaliseren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met deze website of de KanjerKetting app en EnneagramPro app. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Momentous Apps neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

De website van Momentous Apps (www.momentousapps.com) maakt geen gebruik van cookies, en we houden jouw surfgedrag op deze manier dus niet bij.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Deze wijzigingen zullen op deze plek gepubliceerd worden. Het is daarom raadzaam om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 juli 2022.